Savel’yev A.

1996 ¹ 4
RUSSIA TODAY

A Round Table, Urnov M.Yu., Mekhanik A., Aron M., Smirnyagin L.V., Oreshkin D., Savel’yev A., Khenkin S.M., Ryzhenkov S., Sheynis V.L., Avtonomov A., Makarkin A., Shveytzer V.Ya., Fedosov P.A., Pykhtin S., Zotova Z.M.
Experts - on Factors of Democratic Consolidation of Russia